JP Mehandi Art

Contact Person: Jay Prakash (JP)
Near Girls Govt. School Sudha Dupatta
Chudi Waligali Sadar Bazar, Gurgaon, (HR)
Branches: Gurgaon, Delhi Branch - Malvia
Nagar, Rajouri garden , Azadpur
Other City Branches: Jaipur, Mumbai,
Jalandher , Agar , Chennai
+91-9555246726, 9810764820, 9811891526
jpmehandiarts@gmail.com